Produkty
Ke stažení
Novinky
pristroj_novinky
BM25 nyní i
v bezdrátové
variantě!
Zastoupení společností
oldham
industrial_scientific

Přenosné detektory - víceplynové

Ventis Pro

  • Díky flexibilním možnostem konfigurace senzorů lze detekovat až pět různých plynů
  • S integrovaným čerpadlem pro stísněné prostory nebo bez čerpadla pro osobní ochranu
  • Uživatelsky přizpůsobitelné zprávy při spouštění detektoru, zprávy k akcím při alarmu a potvrzování upozornění na výskyt plynu
  • Alarm pro událost "man-down" (osoba bez pohybu) a vyhrazené nouzové tlačítko
  • Sledování a personalizace přístroje technologií tagů iAssignTM
  • Robustní ochrana IP68 proti prachu a vodě, celoživotní záruka Guaranteed for LifeTM*
  • Kompatibilita s většinou příslušenství VentisTM MX4
  • Připomínání potřeby dobití a kalibrace
  • Podpora softwarových nástrojů iNet® a dokovací stanice

Víceplynové detektory plynů modelové řady VentisTM Pro Series nabízejí široké možnosti volby senzorů k detekci až pěti různých plynů v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Detektory VentisTM Pro4 a VentisTM Pro5 nabízejí nové funkce ke zvýšení bezpečnosti pracovníků a omezení rizik - v podobě víceplynových detektorů s nejširšími možnostmi konfigurace v rámci podobných přístrojů na trhu.


PARAMETRY PŘÍSTROJE
Rozměry Standardní baterie bez čerpadla - 104 x 58 x 36 mm (4,1 x 2,3 x 1,4")
Baterie s rozšířenou kapacitou, bez čerpadla - 104 x 58 x 58 mm (4,1 x 2,3 x 2,3")
S čerpadlem - 172 x 67 x 65 mm (6,8 x 2,6 x 2,6")
Hmotnost Standardní baterie, bez čerpadla - 200 g (7,05 oz.), typická hm.
Baterie s rozšířenou kapacitou, bez čerpadla - 230 g (9,17 oz.), typická hm.
S čerpadlem - 390 g (13,76 oz.), typická hm.
Materiál pouzdra Polykarbonát s ochranným gumovým krytem
Displej Podsvícený LCD displej
Klávesnice Detektor je vybaven dvěma ovládacími tlačítky a speciálním nouzovým tlačítkem.
Rozsah provozní teploty -40 až 50 °C (-40 až 122 °F)
Rozsah provozní vlhkosti 15 až 95 % nekondenzující (nepřetržitá)
ALARMY
Indikace alarmu Akustická - Detektor je vybaven akustickým alarmem o hlasitosti 95 decibelů (dB) ve vzdálenosti 10 cm (3,94").
Vizuální - Detektor je vybaven čtveřicí LED diod | Detektor bude používat modré a červené LED diody.
Vibrační - Detektor je vybaven vibračním alarmem.
Alarm pro událost "man-down"(osoba se nehýbe) Detektor je vybaven alarmem pro událost "man-down" (osoba se nehýbe), upozorňujícím na skutečnost, že se detektor respektive jeho uživatel přestal pohybovat.
Alarm pro nouzový stav Detektor je vybaven speciálním nouzovým tlačítkem, jehož prostřednictvím může uživatel uvědomit bez prodlení ostatní o potenciálně nebezpečné situaci.
Zprávy k akcím při alarmu Detektor je v případě výskytu alarmu schopen zobrazit příslušný pokyn (v textové podobě). Pokyny je možné uživatelsky upravovat, a nadefinovat tak jedinečné zprávy v závislosti na konkrétním plynu a úrovni alarmu. (Např. opusťte prostor)
Celoobrazovkové alarmy Detektor umožňuje celoobrazovkové zobrazení typu plynu a naměřené hodnoty plynu poté, co přístroj zaznamená alarm.
Potvrzování upozornění na přítomnost plynu Detektor umožňuje nastavení hodnoty alarmu pod úrovní nízkého alarmu, s možností uživatelského potvrzení a ztlumení/pozastavení na 30 minut.
Uživatelské uzpůsobení Detektor umožňuje, aby si uživatel zvolil kombinaci signálů alarmu různého druhu (vizuální, akustické a/nebo vibrační).
SENZORY
Typy senzorů
Typ plynu Typ technologie Rozsah Rozlišení
Výbušné plyny Katalytická 0-100 % LEL 1 % LEL
Metan Katalytická 0-5 % vol. 0,01 % vol.
Kyslík Elektrochemická 0-30 % vol. 0,1 % vol.
Oxid uhelnatý Elektrochemická 0-2000 ppm 1 ppm
Oxid uhelnatý
(nízká křížová
senzitivita na vodík)
Elektrochemická 0-1000 ppm 1 ppm
Sirovodík Elektrochemická 0-500 ppm 0,1 ppm
Oxid siřičitý Elektrochemická 0-150 ppm 0,1 ppm
Oxid dusičitý Elektrochemická 0-150 ppm 0,1 ppm
Kyanovodík Elektrochemická 0-30 ppm 0,1 ppm
Amoniak Elektrochemická 0-500 ppm 1 ppm
Oxid uhelnatý/ Sirovodík Elektrochemická 0-1500 ppm
0-500 ppm
1 ppm
0,1 ppm
Oxid uhličitý/ Uhlovodíky Infračervená CO2: 0-5 % vol.
CH4: 0-100 % LEL
0,01 % vol.
0,01 % LEL
Oxid uhličitý / Metan Infračervená CO2: 0-5 % vol.
CH4: 0-5 % vol.
CH4: 5-100 % vol.
0,01 % vol.
0,01 % vol.
0,1 % vol.
Možnosti konfigurace Pozice pro senzory jsou kompatibilní s nejrůznějšími senzory, což umožní využívat více než 500 různých konfigurací senzorů.
Dvourozsahový senzor CH4IR Dvourozsahový senzor CH4 IR splňuje požadavky na ochranu osob ve smyslu detekce metanu od 0-5 % obj. s rozlišením 0,01 % obj. a schopností měřit v rozsahu 5-100 % při rozlišení 0,1 %.
Podpora režimu DualSenseTM Detektor umožňuje měření téhož plynu dvěma senzory.
Použití dvou různých senzorů zajistí vyšší přesnost a umožní méně časté provádění bump testu.
Hodnoty procentní rezervy Detektor používá hodnoty procentní rezervy k indikaci zbývající životnosti daného senzoru s cílem omezit celkovou dobu odstávky detektoru a umožnit naplánování údržby detektoru.